Om fagene

Salgsfaget

Arbeidsplassen til en salgsmedarbeider vil kunne være i en rekke ulike private virksomheter. I utgangspunktet dreier det seg om salg av varer og tjenester. Det er raske muligheter for å "stige i gradene" for den som virkelig viser at de vil noe! Her kan man søke på læreplasser i alt fra bilselger, butikkmedarbeider til selger av kioskvarer.

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige eller private virksomheter. Her er mulighetene mange og varierte. Det kan være på ordre kontorer, regnskapskontorer, service- og informasjonssentre, og i administrasjonen hos større oljeselskaper/ industri virksomheter. En unik mulighet for å få arbeide hos større internasjonale konsern.

IKT-servicefaget

IKT-servicefag skal bidra til å utvikle kompetanse innen drift og vedlikehold av IKT-systemer og brukerstøtte i privat og offentlig virksomhet. Nyskapende og avansert bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi er stikkordet her.

Mange av våre bransjekontakter innen faget er serviceoperatører for andre bedrifter i regionen, og har derfor ofte helpdesk tjenester og oppsøkende kunde virksomhet som noen av sine kjerneområder. Her er det viktig med gode engelsk kunnskaper, fordi flere av selskapene i ikt bransjen også jobber mot internasjonale kunder.

Reiselivsfaget

En reiselivsmedarbeider kan ha sin arbeidsplass innen en rekke ulike virksomheter. Eksempelvis kan det være reise- og bookingbyråer, turoperatører, event- og attraksjonsbedrifter og turistkontorer. Reiseliv er en spennende bransje med mange ulike utfordringer for personer som liker å jobbe med mennesker. God serviceinnstilling og at du behersker flere fremmedspråk er det en stor fordel i denne bransjen.

Resepsjonsfaget

Resepsjonisten er hotellets ansikt utad og bedriftens kommunikasjonssentral. Du yter service, informerer om lokale og nasjonale attraksjoner og aktiviteter, du skal tilrettelegge for et hyggelig opphold, og gjøre alt for at gjesten ønsker å komme tilbake ved en senere anledning. En resepsjonist må også være en dyktig selger som kan markedsføre bedriftens tilbud overfor gjester og potensielle kunder.
 
Du har forståelse for den totale driften av hotellet og du har kompetanse innen etikk, språk og helse, miljø og sikkerhet. Resepsjonisten bruker avanserte bookingsystemer og kundeoppfølgingssystemer i sitt arbeid. Som resepsjonist må du være imøtekommende og like å ha kontakt med mennesker. Du kan jobbe i ulike virksomheter som har et overnattingstilbud, som for eksempel hoteller, passasjerskip og offentlige institusjoner.

Vekterfaget

Et fagbrev som vekter kvalifiserer til en rekke spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Du utdanner deg til et yrke som har lange tradisjoner i Norge, og som i dag er en bransje i vekst. Utviklingen for vekteryrket har vært lang og innholdsrik, men basis har alltid vært forebyggende sikkerhetsarbeid.

I et samfunn som blir stadig mer komplisert og sårbart, har vaktbransjen en nøkkelrolle. Videre har det vært en endring i trusselbildet som resulterer i stadig større krav til vekterens kompetanse. Vekteren skal være en ressursperson innen alle områder i det sivile sikkerhetsmarkedet.

Yrkessjåførfaget

Yrkessjåføren må kunne samarbeide med både kolleger og kunder og ha en utpreget serviceinnstilling. Gode kommunikasjonsevner og riktig håndtering av teknisk krevende kjøretøy er viktig.

Hvor kan jeg jobbe?
Innen nærtransport og langtransport. Noen jobber bare dagtid, mens andre har skiftarbeid.
Kort sagt, mulighetene er mange og varierte.

Logistikkfaget

Som logistikkoperatør jobber du med transport av varer. Dette innebærer blant annet sikring av last, planlegging, lagring, produksjon og klargjøring for forsendelse av gods. En del av arbeidet innebærer dokumentbehandling og kundeservice.
Som logistikkoperatør kan du arbeide i transportbransjen eller i en rekke andre bransjer, som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.