Opplæringskontoret ble etablert i 2013. Det er en privateid interesseorganisasjon med medlemsbedrifter. Medarbeiderne har sin bakgrunn fra skole og næringsliv, og har
jobbet mye med opplæring, trening og kompetanseheving. Opplæringskontoret er godkjent av og samarbeider med flere fylkeskommuner, så som Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold og Buskerud. Vi jobber systematisk med godkjenning i flere fylker, bl.a. på sør – og vestlandet..

Vår hovedoppgave er å være bindeleddet mellom lærlingene, medlemsbedrifter og næringsliv, videregående skoler og fylkeskommunene, og vi har en avgjørende rolle i oppfølgingen av lærlinger i utdanningsprogrammet for Service og Samferdsel.

Vi deltar på yrkesmesser, og informerer elever om yrkesvalg, og hvilke muligheter de har når de velger utdanningsprogram for service og samferdsel. Vi er med på å opprette kontrakter med nye bedrifter som ønsker lærlinger, og har jevnlige møter med lærlingen gjennom læretiden. Vi stiller også opp dersom det skulle bli konflikter i arbeidsforholdet. Ellers bistår vi med alt administrativt arbeid som kreves for å ta inn lærlinger og følger dem frem til avleggelse av fagprøve.
Arbeidet som kontoret utfører, er med på å øke kompetansenivået i handel og servicenæringen.

Hvordan jobber vi:
I tillegg til at vi har et antall medlemsbedrifter og læreplasser, har vi i SoSo et stort nettverk innen næringslivet og mange ulike bransjer. Det betyr at vi derfor har en stor mulighet til å finne læreplasser etter ønske. Dersom du gjerne vil til en spesiell bedrift tar vi kontakt, avklarer om det er mulig, og presenterer deg for bedriften. I forkant av dette har vi hatt en lang prat med deg, og lært deg hvordan du bør møte og oppføre deg i møtet med opplæringsbedriften. Dette vil øke sannsynligheten for at du får den læreplassen du ønsker deg.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. I disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt. Evnen til å kommunisere med mennesker – også fra andre kulturer – er viktig å tilegne seg. Med Service og samferdsel skaper du deg en bred horisont og tilpasser deg krav som stilles både i Norge og Europa for øvrig.

Gir mulighet for læreplasser innen fagene:

Salg, Kontor og administrasjon, IKT service, Reiseliv, Resepsjon, Vekter, Transport og Logistikk. Det er i dag flere veier til en fagutdanning. Teori og praksis er bærende elementer. Samarbeidet mellom skole og næringsliv er helt avgjørende.

Etter læretid, avlegges fagprøve for å oppnå fagbrev eller kompetansebevis.

 

Samarbeidspartnere